Παλαιολόγος-Παναγιώτης Ν. Παναγόπουλος

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εταίρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)
ΣΠΟΥΔΕΣ: Σπουδές στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ποινικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Ποινικό Δίκαιο