Ιωάννης Δ. Ψωμάδης

Δικηγόρος Αθηνών, Εταίρος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)
ΣΠΟΥΔΕΣ: Σπουδές στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΓΛΩΣΣΕΣ: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Αστικό Δίκαιο